Youngpoong Books in Jongro

33, Seorin-dong,
Jongro-gu – Seoul
South Korea