Eslite – Tai Zhong Mitsukoshi Store

11Fl., No.111, Sec.2
Chung Kang Rd., Tai Zhong
Taiwan