Bandi & Luni’s in Gangnam

19-3, Banpo-dong,
Seocho-gu – Seoul
South Korea